Program-info om Skineffekt


In English
 
 
Skineffekt är ett program som beräknar och visar i grafer mycket av det du evenuellt undrat över om skineffekten.
Använd det som ett verktyg att snabbt beräkna en ledares egenskaper oberoende av vilket material eller dimension den har.
Programmet är mycket praktiskt även om du bara vill beräkna resistansen hos en ledare och eventuellt temperaturberoendet!

Indata:

Alla  indata matas in i rutorna med vit bakgrund.

Du kan välja mellan några vanliga ledarmaterial eller mata in upp till fyra egna materiel. I bilden till höger ser du hur indatarutorna är arrangerade.

Du kan välja det språk texten ska visas på i den nedre rutan. Svenska och Engelska är de två språk som finns inlagda för tillfället.Utdata:

I rutorna nedanför (med ljusgul bakgrund) visas de beräknade värdena. Antal siffror och noggrannheten beror på vilken version av programmet du använder.
OBS! DC induktansen och den totala induktansen är den interna induktansen inuti ledaren! Inte den externa som beror på hur ledaren är lindad. Om du t.ex. beräknar induktansen hos en loop så är den summan an dess externa och interna induktans. Skineffekten ger därför ett frekvensberoende bidrag till loopens totala induktans.
Data i de här rutorna är endast för den angivna frekvensen. Grafen visar däremot resultaten för ett brett frekvensområde.

Du kontrollerar grafen med inställningarna under den. Det är möjligt att zooma in områden med hjälp av musen.


Ett exempel på resultat från Skineffekt Pro


Systemkrav:

Windows XP. Win 98 SE verkar också fungera bra men är inte fullt testad.
Kräver .NET Framework 1.1 eller högre!  Hämtas på Microsofts sida för uppdateringar.

Windows update: http://windowsupdate.microsoft.com


www.kennethsoft.se/skineffekt
E-post:
Copyright © 2004 Kennethsoft ALL RIGHTS RESERVED
I cant see how you expect to carry on your rolex replica sale like this? I also referred another client to you Alex Scott in rolex replica sale, UK. His is having similar issues. I have ordered panerai replica sale from you before, which is why I thought it was safe to do so again. I placed a large order for three replica watches, my panerai replica ordered five I believe. Yet you treat your customers like this. I can tell you he is waiting a week then will take the issue up with rolex replica sale. Please fulfill you obligations as soon as possible.