Problem med Skineffekt?


In English
 
 
Om du får några problem med att köra Skineffekt ska du först kontrollera om din dators system möter programmets minimikrav. Minimikraven är:

Windows XP. Win 98 SE verkar också fungera bra men är inte fullt testad.

Skineffekt  använder också .NET Framework version 1.1. Om du inte har uppgraderat ditt system till den här platformen för att skapa och köra program i Windowsmiljö så är det dags att göra det nu. Många nya program använder det redan och förr eller senare måste du installera det. En del program installerar det vid installationen men jag har valt att inte göra det. Mest för att hålla nere filstorleken på Skineffekt. .NET Framework är nämligen ett mycket stort paket att ladda ner.
Du hittar det hos Windows update: http://windowsupdate.microsoft.com

Om du får felmeddelandet "mscoree.dll kunde inte hittas...." så betyder det att du inte har .NET Framework.

Fler lösningar på problem läggs till på den här sidan allt eftersom de dyker upp..


www.kennethsoft.se/skineffekt
E-post:
Copyright © 2004 Kennethsoft ALL RIGHTS RESERVED