Vad är Skineffekten?


In English
 
 
Strömförträngning (även kallad Skineffekt) är ett elektriskt fenomen som får strömmen i en ledare att tryckas ut mot ledarens yta när frekvensen ökar. Den mindre totala ledararean som strömmen går i vid högre frekvenser gör att ledarens effektiva resistans ökar. Effekten kan beskrivas som att en ledares induktans närmare centrum är högre än längre ut beroende på att den omges av ett högre magnetiskt flöde och en mot-e.m.k. induceras. Detta gör även att fasläget hos strömmen i centrum släpar efter strömmen vid ytan. Vid DC får man en jämn strömfördelning över ledarens hela yta men vid AC ger strömförträngningen ledaren en högre impedans längre in vilket orsakar att strömmen går lättast närmast ledarens yta.

Om nu skineffekten är relativt svår att förstå så är den desto svårare att beräkna exakt. Det finns ett flertal approximativa formler som gäller vid vissa fall och ger ett felaktigt svar när man passerar ett gränsvärde. Inte ens när man försöker räkna exakt är det helt problemfritt eftersom lösningarna blir instabila utanför vissa värden.

Det här programmet togs fram för att förenkla beräkningarna för alla som vill beräkna skineffekten hos en rund ledare. Det använder den bästa metoden jag känner till för tillfället och ger ett mycket exakt svar för alla fall. För er som inte vill registrera ert exemplar av programmet användes en approximativ formel som ger ett resultat nära den exakta beräkningen. Det räcker antagligen till för de som bara behöver ett ungefärligt värde på skineffekten. Men vill ni ha en exakt beräkning och få tillgång till de andra beräkningarna måste ni registrera och betala för programmet.Intern induktans och dess frekvensberoende:

Den induktans som beräknas av programmet är den interna induktansen inuti ledaren och ska inte förväxlas med den yttre som beror på hur ledaren lindas eller vilken väg den återgående strömmen tar.

Den interna induktansen beror på hur det magnetiska flödet är fördelat inuti själva ledaren och det i sin tur beror på skineffekten. Den interna induktansen är därför frekvensberoende och skineffekten en viktig pusselbit när man vill räkna ut en total induktans frekvensberoende.Andra effekter:

En annan effekt som ger frekvensberoende strömförträngningar i en ledare är "proximity effect". Den beror på yttre magnetfält som det från en närbelägen returström. Resultatet blir t.ex. att strömmen trängs samman på ena sidan av ledaren och ökar dess AC-resistans ytterligare.  Strömmen tar den väg som minimerar induktansen och därmed den lagrade energin. Den här effekten beror på yttre geometrier och beräknas inte i det här programmet.


www.kennethsoft.se/skineffekt
E-post:
Copyright © 2004 Kennethsoft ALL RIGHTS RESERVED
What carrier? US Post replica watches, FedEx or UPS? Which one, when? I do not want the same Replica Watches Sale again, perhaps a different rolex replica that is smaller, in face size . I had to pay 18.00 to have the strap reduced in size, as I have a very small wrist , I would prefer rolex replica sale less bulky. And a watch that is accurate and not faulty. Perhaps you can advise rolex replica sale. The Replica Watches UK arrived in bubble wrap and did not come in a panerai replica sale. I will send the watch back if you forwards prepaid envelope with panerai replica.